[ Webhosting profitux.cz ]

Rady do života rodičů

Kdybych mohla vychovávat své dítě znovu...

"Kdybych mohla vychovávat své dítě znovu
vybudovala bych pro něj nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych opravovala a víc s ním vykládala.
Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.
Chodila bych více na procházku a pouštěla více draků na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou a viděla bych více hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila!“
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle. Ale naučila bych ho síle lásky."
Diane Loomansová

Žije-li dítě...

Žije-li dítě v trestu a káraní, naučí se odsuzovat.
Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.
Žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.
Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.
Žije-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat.
Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.
Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit.
Žije-li dítě obklopené přátelstvím, naučí se hledat lásku.
Copyright © 1972 by Dorothy Law Nolte

DĚTSKÉ MEMORANDUM...

* Nerozmazlujte mě.Vím docela dobře že bych neměl mít všechno, o co si řeknu. Jenom vás zkouším * Neváhejte být na mě přísní. Dávám tomu přednost. Umožňuje mi to vědět, kde stojím. * Nevyvíjejte na mě nátlak. Učí mě to tomu, že síla je všechno, co platí. Budu reagoval daleko spíše, když budu veden * Nebuďte nedůslední. To mě mate a nutí mě to čím dál víc se pokoušel utéci ode všeho, jak jenom mohu. * Neslibujte; nemusíte být schopni sliby dodržet; to podlomí moji důvěru ve vás. * Nepodléhejte mým provokacím, když říkám a provádím věci jenom proto, abych vás rozčílil. Budu se potom pokoušet o další „vítězství". * Nebuďte příliš rozčilení, když vám řeknu "já vás nenávidím". Nemyslím to vážně, ale chci. abyste cítili lítost nad tím, co jste mi udělali. * Nedělejte, abych se cítil menší než jsem. Budu pak dělat všechno pro to. abych se choval „hrozně důležitě". * Nedělejte za mě věci, které mohu udělat sám. Nutí mě to cítit se jako malé dítě a vás mohu nutit, abyste mi dále sloužili. * Nevěnujte mým „špatným způsobům" zase tak příliš mnoho vaší pozornosti. Jenom mě to povzbuzuje, abych v nich pokračoval. * Neopravujte mě před lidmi. Daleko více si to uvědomím, když mi o tom v klidu řeknete v soukromí. * Nepokoušejte se diskutovat o mém chování v zápalu konfliktu. V takovém okamžiku vám z nějakých důvodů nebudu popřávat mnoho sluchu a moje spolupráce bude ještě horší. Je v pořádku podniknout nezbytné kroky, ale pohovořme si o tom až později. * Nesnažte se mi dělat kázání. Byli byste překvapeni, jak dobře vím. co je dobré a co je špatné. * Nenuťte mě se cítit tak, jako že moje chyby jsou hříchy. Musím se učit dělat chyby, aniž bych měl pocit, že jsem špatný. * Nesekýrujte. Budete-li to dělat, já se budu muset bránit tím, že se budu stavět hluchým. * Nevyžadujte ode mě vysvětlení mého špatného chování. Někdy opravdu nevím, proč jsem. to udělal. * Nepokoušejte příliš moji upřímnost. Snadno se nechám zastrašit k tomu. abych lhal. * Nezapomeňte, že miluji experimentování. Učím se tím, a tak se s tím prosím vyrovnejte. * Nechraňte mě před následky. Potřebuji se učit zkušenostmi. * Nevěnujte příliš mnoho pozornosti mým lehčím dětským nemocem. Mohu se naučit užívat si špatného zdraví, jestliže se mi s jeho pomocí bude dostávat větší pozornosti. * Neodbývejte mě, když kladu otevřené otázky. Když mě budete odbývat, zjistíte, že se přestanu ptát a budu pátrat po svých informacích kdekoliv jinde. * Neodpovídejte na „hloupé" nebo nesmyslné otázky. Budete-li to dělat, zjistíte, že jenom chci, abyste se mnou prostě zabývali. * Nikdy nenaznačujte, že jste perfektní či neomylní. Mohl bych se tím až příliš řídit. * Nedělejte si starost o to, že spolu trávíme málo času. Záleží na tom, jak tento čas trávíme. * Nedopusťte, aby moje obavy vzbuzovaly vaši úzkost. Potom budu mít ještě větší strach. Ukažte vaši odvahu. * Nezapomínejte, že se nemohu rozvíjet bez spousty porozumění a povzbuzení, ale že se někdy zapomíná na pochvalný souhlas, když něčeho poctivě dosáhnu. * Chovejte se ke mně takovým způsobem, jakým se chováte k vašim přátelům, a potom i já budu váš kamarád. Pamatujte si, že se toho naučím více podle vzoru než od kritika.
A kromě toho, mám vás tolik rád, a tak mi prosím lásku opětujte...


Den po dni, měsíc po měsíci, rok po roce:
2006: Začátek ÷ Pupík ÷ Lukáš ÷ Doma ÷ Dovolená ÷ Léto ÷ Červenec ÷ Srpen ÷ Září ÷ Říjen ÷ Listopad ÷ Prosinec :2006
2007: Leden ÷ Únor ÷ Březen ÷ Duben ÷ Květen ÷ Červen ÷ Červenec ÷ Srpen ÷ Září ÷ Říjen ÷ Listopad ÷ Prosinec :2007
2008: Leden ÷ Únor ÷ Březen ÷ Duben ÷ Květen ÷ Červen ÷ Červenec ÷ Srpen ÷ Září ÷ Říjen ÷ Listopad ÷ Prosinec :2008
2009: Leden ÷ Únor ÷ Březen ÷ Duben ÷ Květen ÷ Červen ÷ Červenec ÷ Srpen ÷ Září ÷ Říjen ÷ Listopad ÷ Prosinec :2009
2010: Leden ÷ Únor ÷ Březen ÷ Duben ÷ Květen ÷ Červen ÷ Červenec ÷ Srpen ÷ Září ÷ Říjen ÷ Listopad ÷ Prosinec :2010
2011: Leden ÷ Únor ÷ Březen ÷ Duben ÷ Květen ÷ Červen ÷ :2011
Bonus: Multimédia ÷ Moudra ÷ Máma? ÷ Vzkazovník ÷ Hlasování ÷ Bazar ÷ Přístupnost :Bonus

 


, .

dot